Polityka prywatności

Obowiązuje od: 24 sierpnia 2020 r.

Ostatnia aktualizacja: 2 stycznia 2023 r.

1. INFORMACJE OGÓLNE

Jako administrator danych w związku z przepisami dotyczącymi gier hazardowych mamy prawny obowiązek do przetwarzania danych osobowych graczy w celu umożliwienia im udziału w grach i świadczenia im dodatkowych usług. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie, jakie dane osobowe graczy zbieramy, dlaczego je zbieramy i jak je wykorzystujemy.

 • Serwis www.yoyu.casino (“Kasyno”, “Serwis”, “Spółka”, “my”, “nas”, “nam”, “nasz”) jest własnością i jest obsługiwana przez Dama N.V., zarejestrowaną zgodnie z prawem Curacao z rejestracją firmy numer 152125 z siedzibą pod adresem Scharlooweg 39, Willemstad, Curaçao. Dama N.V. działa na podstawie licencji na gry elektroniczne nr 8048/JAZ2020-13 wydanej przez Antillephone N.V. upoważnioną przez rząd Curacao.

 • W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności lub ochrony Twoich danych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych na adres dpo@damacasino.com .

 • Rejestracja Konta Gracza w Serwisie jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami niniejszej Polityki Prywatności i nie chcesz przekazać nam wymaganych przez nas danych osobowych, prosimy o niekorzystanie z tego Serwisu.

 • Niniejsza Polityka Prywatności stanowi porozumienie między Tobą i Spółką. Możemy okresowo wprowadzać zmiany w niniejszej Polityce Prywatności. Dołożymy wszelkich starań do tego, żeby powiadomić Cię o takich zmianach. Zalecamy jednak regularne sprawdzanie niniejszej Polityki Prywatności. Dalsze korzystanie z Serwisu i/lub jej usług będzie oznaczać zgodę na prowadzoną przez nas Politykę Prywatności.

2. JAKIE DANE GROMADZIMY

Dane Osobowe, o które możemy poprosić w celu wykorzystania i przetworzenia mogą obejmować między innymi:

 • Wszelkie informacje, które przekazujesz nam podczas wypełniania formularzy na naszych stronach służących do rejestracji konta, a także wszelkie inne dane dostarczane przez Ciebie za pośrednictwem Serwisu lub poczty elektronicznej (np. imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu);

 • Korespondencję prowadzoną z nami za pośrednictwem Serwisu, poczty elektronicznej, czatu internetowego lub innych środków komunikacji;

 • Całą historię transakcji Konta Gracza, niezależnie od tego, czy odbywa się to za pośrednictwem Serwisu, czy też innych środków komunikacji.

 • Dane logowania w Serwisie i ich szczegóły, w tym dane dotyczące ruchu, dane dotyczące lokalizacji GeoIP, dane dotyczące wyszukiwarki / urządzenia, dzienniki zdarzeń, dzienniki aktywności i inne zarejestrowane w naszym systemie informacje dotyczące ruchu.

 • Dokumenty i dowody, o które z uzasadnionych powodów poprosiliśmy w celu weryfikacji Twojego konta, przetworzenia depozytów i wypłat, a także przeprowadzenia kontroli związanych z przeciwdziałaniem oszustwom (z naszej własnej inicjatywy lub zgodnie z obowiązującymi przepisami). Takie dowody mogą obejmować skany paszportów, dowody wpłaty, wyciągi z kont bankowych itp.

 • Udział w ankietach lub innych badaniach konsumenckich, które możemy przeprowadzać od czasu do czasu.

3. JAK WYKORZYSTUJEMY TWOJE INFORMACJE

Przetwarzamy zebrane od Ciebie Dane Osobowe w celu świadczenia naszych usług. W szczególności wykorzystujemy Twoje dane w następujących celach:

 • Przetwarzanie Twoich zakładów i transakcji. Obejmuje to korzystanie z kart kredytowych i systemów płatności online;

 • Zapewnienie gier i innych usług dodatkowych, których oczekujesz od naszego Serwisu;

 • Zapewnienie obsługi klienta, np. pomocy przy zakładaniu konta i zarządzaniu nim;

 • Identyfikacja i przeprowadzenie niezbędnych kontroli weryfikacyjnych;

 • Dostarczanie zarejestrowanym graczom informacji o naszych ofertach promocyjnych lub dostarczanie informacji o promocjach od naszych wybranych partnerów biznesowych (tylko jeśli gracze wyraźnie zgodzili się na otrzymywanie takich materiałów marketingowych);

 • Przestrzeganie obowiązków prawnych, w tym przestrzeganie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i zwalczania finansowania terroryzmu (CFT);

 • Monitoring i inspekcja transakcji w celu zapobiegania oszustwom, naruszeniu warunków, praniu pieniędzy i innym nielegalnym lub nieprzepisowym działaniom hazardowym;

 • Analiza trendów konsumenckich poprzez oceny badań rynkowych (udział w ankietach nie jest obowiązkowy i zawsze możesz odmówić udziału);

 • Przeprowadzanie badań i analiz statystycznych zagregowanych danych.

4. KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

Jeśli nie zdecydujesz się nie otrzymywać materiałów promocyjnych, to możemy wykorzystać Twoje Dane Osobowe, w tym adres e-mail i numer telefonu, w celu komunikacji marketingowej dotyczącej produktów, usług i promocji. Może to oznaczać również informowanie o produktach i usługach naszych partnerów biznesowych, takich jak dostawcy gier kasynowych. Jeśli zechcesz zrezygnować z otrzymywania takich materiałów marketingowych i reklamowych, to możesz wypisać się z nich w ustawieniach Konta Gracza lub kontaktując się z naszym działem obsługi klienta pod adresem support@yoju.casino.

Ponadto przyjęcie od nas jakiejkolwiek nagrody konkursowej lub wygranej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na użycie Twojego imienia i/lub nicka do celów reklamowych i promocyjnych bez dodatkowego wynagrodzenia, z wyjątkiem przypadków zabronionych przez prawo.

5. POZYSKIWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Nie będziemy zbierać żadnych Danych Osobowych na Twój temat bez Twojej wiedzy. Możemy jednak automatycznie zbierać pewne dane o Tobie w sytuacjach, w których takie informacje zostałyby przez Ciebie podane w wyniku korzystania z naszych usług i interakcji z nami.

Możemy również zgodnie z prawem otrzymywać pewne Dane Osobowe od sprzedawców internetowych i usługodawców, takich jak firmy zajmujące się zapobieganiem oszustwom. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do korzystania z usług dostawców zewnętrznych w celu zapewnienia pomocy technicznej niezbędnej do przetwarzania Twoich transakcji online i pozyskiwania treści dotyczących hazardu.

Ponadto możemy uzyskać dostęp do wszelkich informacji, które przekażesz takim sprzedawcom, usługodawcom i zewnętrznym usługom handlu elektronicznego. Zapewniamy, że będziemy wykorzystywać i chronić wszelkie uzyskane w ten sposób Dane Osobowe, zgodnie z niniejszą Polityką. Wszelkie informacje, które podasz, zostaną ujawnione stronom trzecim spoza Spółki zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, a my podejmiemy wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia ochrony Twoich prywatnych informacji w naszych umowach z zewnętrznymi usługodawcami.

6. ODBIORCY DANYCH

Możemy przekazywać informacje, które nam udostępniasz, innym podmiotom w ramach naszej grupy spółek oraz naszym partnerom biznesowym. Spółki te obejmują nasze spółki macierzyste, ich spółki macierzyste oraz wszystkie spółki zależne tych wymienionych spółek, a także inne spółki, z którymi prowadzimy działalność biznesową i zawieramy niezbędne umowy. Przetwarzania Twoich danych może podjąć się Spółka lub inny podmiot z naszej grupy spółek. Dozwolone jest korzystanie z pomocy strony trzeciej w celu spełnienia oczekiwań związanych z przetwarzaniem danych.

Pracownicy Spółki, a konkretnie Inspektor Ochrony Danych, Specjalista ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy, analitycy ds. płatności i zwalczania nadużyć finansowych, pracownicy obsługi klienta, członkowie zespołu ds. utrzymania klienta, menedżerowie graczy VIP, a także inni wybrani pracownicy, również mają dostęp do Twoich Danych Osobowych w celu umożliwienia im wykonywania swoich obowiązków i udzielenia Ci pomocy.

Nasi pracownicy, którzy mają dostęp do danych osobowych gracza lub są związani z ich przetwarzaniem, podpisali umowy o zachowaniu poufności w celu poszanowania poufnego charakteru danych gracza zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi hazardu, ochrony danych i ochrony prywatności.

W celu zapewnienia Ci sprawnie działających usług, my i/lub nasi usługodawcy możemy wymagać przesłania Twoich danych osobowych z jednego kraju do drugiego w regionach Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), a także do niektórych podmiotów przetwarzających dane z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Z tego powodu poprzez przeglądanie Witryny i komunikowanie się z nami drogą elektroniczną potwierdzasz i zgadzasz się na przetwarzanie przez nas (lub naszych dostawców lub podwykonawców) Twoich danych w tych krajach. Zawsze dołożymy wszelkich starań do tego, aby Twoje informacje i dane były traktowane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą Polityką prywatności.

7. UDOSTĘPNIANIE DANYCH STRONOM TRZECIM

Nie sprzedajemy i nie udostępniamy Twoich danych osobowych stronom trzecim.

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe, jeśli wymagają tego przepisy prawa, rozporządzenia, wezwania sądowe lub nakazy sądowe. Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe organom regulacyjnym lub organom ścigania, jeśli uznamy to za konieczne do ochrony uzasadnionych interesów Spółki, jej klientów lub osób trzecich.

Dane osobowe będą udostępniane podmiotom trzecim wyłącznie w następujących przypadkach:

 • Gdy jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo;

 • Gdy Serwis jest zmuszony udostępnić dane swoim podmiotom przetwarzającym płatności w celu umożliwienia realizacji transakcji płatniczych zgodnie z ich polityką prywatności. (IW szczególności większość transakcji kartami bankowymi jest przetwarzana przez Wirecard Bank AG, którego polityka prywatności ma zastosowanie do takich transakcji);

 • W celu przestrzegania naszych prawnych i regulacyjnych obowiązków oraz zobowiązań związanych z odpowiedzialnością wobec właściwych organów licencyjnych i stanowiących, a także wszystkich obowiązków i zobowiązań związanych z odpowiedzialnością wynikających z wszelkich innych obowiązujących przepisów oraz wszelkich innych właściwych organów regulacyjnych w innych jurysdykcjach;

 • Gdy Spółka uważa, że ujawnienie danych jest konieczne w celu ochrony bezpieczeństwa Spółki, gracza lub innych osób, przeprowadzenia dochodzenia w sprawie oszustwa lub udzielenia odpowiedzi na wniosek rządu;

 • Gdy nasi dostawcy usług marketingowych potrzebują danych do wykonywania swojej pracy;

 • Na prośbę każdej innej strony trzeciej za uprzednią zgodą gracza.

Korzystamy z usług zewnętrznych podmiotów przetwarzających dane w celu przetwarzania niezbędnych danych osobowych w naszym imieniu. Tacy usługodawcy wspierają Serwis, w szczególności w zakresie hostingu i obsługi witryn, marketingu, analityki, ulepszania witryn i wysyłania newsletterów za pomocą poczty elektronicznej. Dołożymy wszelkich starań do tego, aby przekazanie Danych Osobowych do odbiorcy było zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych oraz aby na podmiot przetwarzający zostały nałożone te same obowiązki, które zostały nałożone na nas w ramach Umowy o Świadczenie Usług.

Nasze witryny mogą zawierać również funkcje mediów społecznościowych (np. przyciski „udostępnij” lub „lubię to”). Takie funkcje są dostarczane przez zewnętrzne platformy społecznościowe, takie jak Facebook. W przypadku zbierania danych w ten sposób ich przetwarzanie podlega polityce prywatności właściwych platform społecznościowych. Ponadto możemy również udostępniać dane osobowe, jeśli nabywamy nowe spółki. W przypadku jakichkolwiek zmian w strukturze Spółki, takich jak fuzja, przejęcie przez inną spółkę lub częściowe przejęcie, dane osobowe naszych klientów z dużym prawdopodobieństwem także zostaną objęte sprzedażą lub przeniesieniem. Zgodnie z naszą Polityką poinformujemy o tym naszych graczy za pośrednictwem poczty elektronicznej przed podjęciem decyzji o przekazaniu danych osobowych.

Pragniemy również zwrócić uwagę na to, że nasze treści mogą zawierać linki do witryn stron trzecich w celu zapewnienia odpowiednich odniesień. Nie ponosimy odpowiedzialności za takie zewnętrzne treści, których mogą dotyczyć odrębne polityki prywatności i zasady ujawniania przetwarzanych danych.

8. PRZECHOWYWANIE DANYCH

Zgodnie z naszymi Zasadami i Warunkami zarówno Ty, jak i Kasyno macie prawo do podjęcia w dowolnym momencie decyzji o zamknięciu Konta Gracza. Po zamknięciu Twojego konta będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak wymaga tego prawo. Dane te zostaną wykorzystane wyłącznie na wniosek właściwych organów w przypadku dochodzeń dotyczących dokumentacji finansowej i podatkowej, oszustwa, prania pieniędzy lub dochodzeń w sprawie jakiejkolwiek innej nielegalnej działalności.

Możemy również przechowywać zanonimizowane pochodne Twoich danych w celu ulepszenia naszych treści i komunikacji marketingowej w przypadku braku zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Należy pamiętać, że ze względu na przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy w jurysdykcjach do licencjonowania gier hazardowych w Unii Europejskiej, jesteśmy zobowiązani do przechowywania danych osobowych graczy podanych przez nich podczas rejestracji oraz wszelkich danych przekazanych w okresie operacyjnym Konta Gracza przez co najmniej pięć lat od ostatniej transakcji gracza lub zamknięcia konta. W związku z tym wnioski o usunięcie danych przed upływem tego terminu nie mogą zostać rozpatrzone.

9. BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH

Niniejszym potwierdzamy, że zbierając i przetwarzając Twoje Dane Osobowe w celu zarządzania Twoim Kontem Gracza, jesteśmy zobowiązani do ścisłego przestrzegania postanowień prawnych dotyczących ochrony danych osobowych.

W związku z tym dokładamy wszelkich starań do tego, aby chronić Twoje dane osobowe i szanować Twoją prywatność zgodnie z dobrymi praktykami biznesowymi i obowiązującymi przepisami. Zobowiązując się do zapewnienia bezpiecznych usług graczom, podejmiemy wszelkie uzasadnione środki ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich przekazanych przez Ciebie danych.

Prawo do wycofania zgody. W przypadkach, w których działamy za Twoją zgodą na przetwarzanie danych osobowych, masz prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę.

Dostęp do kont graczy jest możliwy tylko za pomocą unikalnego identyfikatora gracza i hasła. Możesz także ustawić uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA) jako dodatkowe zabezpieczenie przed nieautoryzowanym użyciem konta. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności swoich danych logowania i zabezpieczenie ich przed dostępem innych osób.

10. KONTAKT Z NAMI

Możesz zawsze skontaktować się z nami w sprawie niniejszej Polityki, jeśli chcesz:

 • Potwierdzić dokładność danych osobowych, które zebraliśmy na Twój temat;

 • Zapytać o sposób, w jaki wykorzystujemy Twoje dane osobowe;

 • Zakazać wykorzystywania Twoich danych w przyszłości do celów marketingu bezpośredniego;

 • Zaktualizować lub skorygować wszelkie informacje, które zostały nam przez Ciebie przekazane (w takich przypadkach musisz przedstawić wszelkie dowody, których możemy wymagać w celu wprowadzenia takich zmian). Pamiętaj, że podawanie nam fałszywych informacji o Tobie jest nielegalne, a do Twoich obowiązków należy upewnienie się, że zawsze posiadamy Twoje aktualne dane.

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych („IOD”), który jest odpowiedzialny za nadzorowanie pytań związanych z niniejszą polityką prywatności. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, skontaktuj się z inspektorem ochrony danych pod adresem dpo@damacasino.com.

Ponadto zgodnie z art. 77 RODO masz prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Twoich danych do organu nadzorczego w państwie członkowskim Twojego miejsca stałego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

11. POLITYKA COOKIE

Gdy odwiedzasz Serwis, nasz system automatycznie zbiera informacje dotyczące Twojej wizyty, takie jak Twoja przeglądarka, adres IP i strona odsyłająca. Zbieranie tych informacji może odbywać się we współpracy z dostawcami i partnerami naszej platformy. Możemy otrzymywać od nich ogólne dane demograficzne lub dane dotyczące użytkowania naszego Serwisu przez odwiedzające je osoby. Nie używamy informacji zbieranych automatycznie do ustalenia tożsamości użytkownika bez uzyskania dodatkowej zgody.

W celu zebrania wspomnianych danych używamy plików cookie i podobnych narzędzi śledzenia. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze lub innym urządzeniu, gdy odwiedzasz nasze strony internetowe. Niektóre pliki cookie są niezbędne do prawidłowego działania Serwisu; inne poprawiają wygodę korzystania z Serwisu i pomagają nam w zapewnieniu wyższej jakości usług. Poniżej możesz znaleźć rodzaje używanych przez nas plików cookie i ich zastosowania.

Niezbędne pliki cookie: umożliwiają nawigację i zapewnienie podstawowej funkcjonalności witryn internetowych, np. dostęp do stref użytkownika Serwisu.

Funkcjonalne pliki cookie: umożliwiają nam analizowanie Twojego użytkowania witryny i dokonywanych przez Ciebie wyborów w witrynie (np. klucz sesji, język lub region), dzięki czemu możemy zapisać te ustawienia i zaoferować Ci bardziej spersonalizowane doświadczenia.

Reklamowe pliki cookie: pozwalają nam ocenić skuteczność naszego marketingu treści. Te pliki cookie są dostarczane przez naszych partnerów w celu śledzenia wizyt w witrynie i rejestracji nowych graczy z reklam. Nie udostępniamy Twoich danych osobowych (takich jak imię i nazwisko lub adres e-mail) naszym partnerom, z wyjątkiem danych dotyczących wizyt w witrynie zebranych bezpośrednio przez takie Reklamowe Pliki Cookie. Dane dotyczące Twojej wizyty w witrynie mogą być jednak powiązane z innymi danymi osobowymi zebranymi z innych źródeł przez dostawców. To ostatnie zewnętrzne przetwarzanie danych podlega nocie dotyczącej prywatności i zasadom tych dostawców zewnętrznych.

Ponadto korzystamy z usług wielu zewnętrznych usługodawców, którzy również umieszczają pliki cookie w tym Serwisie w celu dostarczenia usług, które nam świadczą. Takie usługi obejmują między innymi pomaganie nam w ulepszaniu Twojego doświadczenia poprzez śledzenie Twojej aktywności w Serwisie, a także mierzenie skuteczności Serwisu i naszych kampanii marketingowych.

Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie. Jeśli chcesz, możesz zablokować niektóre lub wszystkie pliki cookie bądź usunąć stałe pliki cookie poprzez modyfikację ustawień przeglądarki. Zalecamy jednak, aby nie blokować i nie usuwać plików cookie, ponieważ może to utrudnić Ci korzystanie z naszego Serwisu.

12. GRY NETENT

Kiedy grasz w gry kasynowe opracowane przez NetEnt, obowiązuje również Polityka prywatności NetEnt. Tę politykę można znaleźć tutaj.